Zdravotní TV

Proč zvolit zdravotní tělesnou výchovu

Jste hned po ránu jako rozlámaní? Cestou do školy sotva popadáte dech i při popoběhnutí na autobus? Nevíte už, jak se při přednášce složit do lavice, aby Vás nebolelo za krkem? Ať už si sednete večer při studiu či u televize jakkoli, za chvíli Vás bolí záda? Pak je asi načase, abyste přemýšleli i o různých Vašich pohybových nešvarech, jak a na čem vlastně sedíte, poleháváte, jestli si svým denním režimem (leckdy zcela bez pohybu) ještě víc neškodíte.

Zdravotní tělesná výchova je pak vhodným cvičením právě pro Vás! Také pro ty studentky a studenty, kteří mají nějaké zdravotní oslabení, s nímž se buď léčí nebo byli kvůli tomu alespoň na konzultaci u lékaře. Ten jim sice nedoporučil sportovat, ale nevyloučil pohybovou aktivitu úplně - doporučil jim buď sníženou tělesnou námahu nebo speciální cvičení. Mohou sem přijít i ti studenti, kteří navštěvují hodiny zaměřené na některý sport, ale chtějí se dovědět něco víc o stavu své tělesné schránky, naučit lépe dýchat a relaxovat, příp. zbavit se svých špatných pohybových návyků.

 

Po ukončení jednoho roku docházky:

  • Student/ka zná cviky vhodné pro své oslabení a umí je cvičit.
  • Student/ka má představu o stavu svého svalového a kloubního systému. Získá ji pomocí speciálních testů.
  • Student/ka má základní vědomosti o denním pohybovém režimu a správných pohybových návycích (správný leh, sed, stoj, zdvih břemen).
  • Student/ka umí správně dýchat, zná základní dechové cviky a relaxační techniky.
  • Všechna důležitá cvičení si student/ka může doma zopakovat podle animovaných podob cviků.
  • Na hodinách student/ka pookřeje ve společnosti četných kolegů a kolegyň i z jiných fakult.

 

Program hodin zdravotní tělesné výchovy

V každé hodině se objevují určité obecně i speciálně zaměřené části. Na začátku se prozradí, co se bude dál dít, pak následuje zahřátí a protažení celého těla pomocí uvolňovacích a strečinkových cviků, většinou s klidnou, příjemnou hudbou. V další části následují protahovací a posilovací cviky zaměřené na určitou část páteře, příp. dechová cvičení či relaxace.
Zpočátku se každé nové sestavě speciálních cvičení věnujeme déle, až si základní principy cvičení všichni bezpečně osvojí. K jejich připomenutí třeba i během domácího cvičení slouží též podpora ve formě animované podoby každého cviku na stránce cvičební programy. Najdete zde souhrn základu cvičebních hodin, tedy důležité sestavy cvičení pro problematické části těla.

V některých hodinách se občas objevuje i individuální forma cvičení - část hodiny si studenti opakují ty cviky, které již umí zacvičit dobře a které jsou vhodné pro nápravu jejich problému. V každém semestru se též v hodinách věnujeme jedné oblasti cviků či technik z jiných cvičebních systémů (např. z jógy, tai-chi, čchi-kung apod.).
Hodina obvykle končí uklidněním (prohloubené dýchání, krátká relaxace) nebo je chvíli čas na ukázku vhodných postojů a poloh při různých činnostech, na problematiku volby správné, ergonomicky vhodné židle, vhodné polohy pro práci u počítače i jak si správně zařídit pracovní místo s počítačem, aby se nenamáhaly příliš oči atd.
Studenti/ky se také učí, jak správně sedět, aby se nenamáhala záda při dlouhodobém sezení, příp. zařadíme pár cviků na uvolnění a protažení přímo na židli. Nebo se soustředíme na to, jak si vybrat správnou postel z hlediska požadavků na zdravotní nezávadnost.

 

Rozdělení témat po semestrech

Zimní semestr:
Studenti absolvují základní vyrovnávací program (ve speciální části je postupně zařazováno cvičení zaměřené na krční, hrudní, bederní páteř, preventivní cvičení proti vybočení páteře, dechová cvičení, relaxace). Věnujeme se též nácviku základních pohybových steereotypů a v každé hodině zařazujeme krátký posilovací cvičební blok. Obsah jednotlivých hodin je přizpůsobený složení skupiny z hlediska zdravotních oslabení.

Letní semestr:
Pokud se výrazně nezmění složení skupiny, pak je dokončen základní program (cvičení zaměřené na kyčelní klouby, příp. na vbočená, vybočená kolena, ploché nohy) a poté je obohacen o další části jako je posilovací, kondiční a vytrvalostní trénink (vyšší zátěž, vyšší intenzitu dosahujeme i využitím cvičebních pomůcek jako jsou overbally a therabandy), náročnější dechová cvičení, prohloubená relaxace ap.)

 

Dlouhodobý plán

Během studia je každý rok připomenut vždy pomocí mírně obměňovaných cviků základní program na vyrovnání všech problematických či dokonce bolavých částí těla zpět do relativně neobtěžujícího stavu. Tedy cvičení uvolňující všechny klouby, cvičení na protažení všech zkrácených svalů, speciální posilovací cviky na svaly oslabené, špatně fungující při podpoře páteře. Kdykoli to později budou potřebovat, měli by si studenti/ky umět pomoci k odstranění případných zdravotních problémů typických pro lidi se sedavým zaměstnáním. Tedy jednoduchými a účinnými cviky uvolnit ztuhlou šíji a ramena, použít cviky proti kulatým zádům, preventivní cviky proti vybočení páteře do strany, cvičení na uvolnění přetížené bederní páteře, cviky uvolňující ztuhlé kyčelní klouby, cviky na protažení sezením zkrácených svalů na nohou i cviky proti plochým nohám.

Získají též široký zásobník rozmanitých dechových cviků sloužících nejen k procvičování hrudníku, ale též k uvolnění a " vydýchání " stresu. Také by měli umět uvolnit svaly, které právě nejsou potřeba při dlouhodobém pobývání ve " vynucených " statických polohách, ke cvičení či sportovnímu výkonu, na to jsou zařazena občas různá speciální relaxační cvičení. Nejoblíbenější cvik dýchání vleže někdy využijeme i jako začátek naučení se celkové relaxaci. Aby výuka nebyla stereotypní, je každý rok určitá část hodiny věnována nějaké novince či zajímavému typu cvičení - jeden semestr se soustředíme v každé hodině chvíli i na procvičení páteře speciálními cviky z východu, jindy se věnujeme indickým cvikům pro protažení ze systému jógy, jiný rok pracujeme na zlepšení zrakové ostrosti pomocí speciálních očních cviků, v dalším semestru jsou zařazeny tibetské cviky na zlepšení ohebnosti zad, čínská dechová harmonizační cvičení ze systému Čchi-kung, příp. některé prvky ze souboru čínských cvičení Tai-chi (Tchaj-ti čchuan) nebo techniky automasáže jednotlivých částí těla, taneční kroky (line-dance), spinální rehabilitační cvičení, relaxační techniky apod.

Většinu studentů a studentek tyto novinky baví a rádi se je učí. Ostatně, metody procvičování těla "dovezené" k nám např. z Číny, Indie či Tibetu, jsou prastaré, vyzkoušené a velmi účinné. V hodině občas využíváme i nejrůznější zajímavé pomůcky ke zvětšení účinku cvičení - malé nafukovací míčky, tzv. overbally, cvičební gumové pásy - therabandy na posilování i protahování, tenisáčky, švihadla, tyče, balanční disky, powerball atd. Cvičení probíhá při příjemné hudbě.

Vyučující:
PaedDr. Vlaďka Botlíková, CSc.

 

Fotografie použité na této stránce jsou převzaté z knihy autorů Čermák, J., Chválová, O., Botlíková, V. : "Záda už mě nebolí" , kterou vydalo nakladatelství Vašut , Praha 1992, 1994, 1998. Všechny fotografie jsou použity se svolením nakladatele a autora fotografií Zdeňka Lhotáka.

Tato webová stránka byla vytvořena s podporou grantu od Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2007, 2008, 2010 a 2012.